მეცნიერების ბაკალავრი მენეჯმენტში


მენეჯმენტის საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს შემდეგ კონცენტრაციებს: ინოვაციები და მეწარმეობა, მარკეტინგი, სტრატეგია და ლიდერობა, ოპერაციებისა და მიწოდების ჯაჭვის მართვა, ფინანსები და ბუღალტრული აღრიცხვა, ეკონომიკა და პოლიტიკა.